Kinderopvang

Door de ervaring opgedaan als hoofd financiën bij een grote kinderopvangorganisatie, is over deze sector veel kennis aanwezig.
Voor diverse kinderopvangorganisaties wordt de volledige administratie gedaan.

Administratiekantoor JH heeft voor kinderopvangorganisaties meerdere modules samengesteld. U bent vrij om te kiezen welke module u afneemt:

Administratie

De complete financiële administratie wordt verwerkt. Dit omvat alle inkoop- en verkoopfacturen, banken en kassen. Periodiek ontvangt u heldere rapportages van uw bedrijfsresultaten, openstaande debiteuren, bezettingsresultaten, liquiditeit en activiteitenbudget. Verder wordt er eens per jaar een begroting opgesteld.

 

 

Kindadministratie

De complete administratie van aanmelding tot overeenkomst. De planning wordt geoptimaliseerd. Verder wordt er een jaaropgave verstrekt aan de ouders. Ook wordt er eventueel ondersteuning geboden aan ouders met het invullen van de belastingtoeslag. Vragen van ouders over facturen, wachtlijsten, overeenkomsten worden beantwoord. Periodiek worden agenda’s (groepsindeling) verstrekt.

Debiteurenbeheer

De facturen worden maandelijks verstuurd en geïncasseerd. Betalingsherinneringen/aanmaningen worden verstuurd voor openstaande bedragen. Ook wordt er hulp geboden aan ouders door belastingteruggaven in te vullen. Hierdoor wordt het debiteurenrisico beperkt.

Loonadministratie

Maandelijks worden de loonstroken uitgedraaid, aangifte loonaangifte verstuurd en betaallijsten/bestanden verstuurd. Ook worden personeelsdossiers bijgehouden. Vragen van medewerkers kunnen worden gesteld.

Jaarwerk

De jaarrekening en alle bijkomende verplichtingen wordt verzorgd. Ook de belastingaangiften en belastingadviezen worden verstrekt.

Contact Informatie

Adres

Kenauweg 14
2331 BB Leiden

Email

j.havens@administratiekantoorjh.nl

Telefoonnummer

06-10105757

Stel een vraag: