calculator

 

Loonadministratie voor vrijwel iedere branche kan worden verzorgd.

Salarisstroken kunnen per e-mail naar de medewerkers gestuurd worden.

De volgende diensten worden aangeboden op het gebied van de salaris/personeelsadministratie.

U kunt zelf kiezen welke diensten wel/niet worden afgenomen:

 

  • Loonaangiften
  • Loonstroken
  • Journaalposten
  • Betaalbestand/advieslijst voor loonbetalingen
  • Aanmelding pensioenfonds en arbodienst
  • Vragen van medewerkers beantwoorden omtrent o.a. loonstrook/pensioen/spaarloon/etc.
  • Loonbelastingverklaring
  • Bijhouden personeelsdosiers (VOG/diploma’s/legitimatie/functioneringsgesprek/AO/etc.)
  • Arbeidsovereenkomst opstellen en signalering einde tijdelijk contract.
  • Jaaropgave werknemers en belastingdienst

De kosten bedragen € 100 per medewerker per jaar. Bij meer dan 10 medewerkers is een lager tarief van toepassing.